Det mener KSBB

Troens sorte gåde

Denne artikel er først publiceret i webtidsskriftet "Nyt Babel". Tryk her for at læse den oprindelige artikel ... - - - Tror du på den evige fortabelse? Dette spørgsmål blev for nogle år siden stillet til en gruppe ledere i Folkekirken. Et af svarene lød: Nej, jeg tror på Gud. Det var et smart svar. Men måske var det også mere smart end klart og afklarende. Der var lidt ’Goddag, mand –...

læs mere

Etisk Råd er ude af trit med befolkningen, når det kommer til abortspørgsmålet

Det er trist, at et lille flertal i Etisk Råd nu anbefaler, at abortgrænsen hæves til 18. uge, men det er også trist, at deres anbefalinger ikke afspejler danskernes holdning. Mulighederne for at hjælpe og redde for tidligt fødte øges løbende. Samtidig vil man øge mulighederne for at fravælge de uønskede. Det er hverken logisk eller værdigt – det er lige til at tude over. Etisk Råds nyligt...

læs mere

Koranafbrændinger er et opråb til kirken

Det er aldrig kristnes opgave hverken at elske koranen eller sætte ild til den. Frem for at sætte bøger i brand er opgaven at sætte hjerter i brand, så de flammer af tro, håb og kærlighed, skriver formand for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse. Der er bål og brand i Danmark. Brændende bøger fremmer næppe tillid og gensidig forståelse. Snarere ligger tilliden og værdigheden tilbage på jorden...

læs mere

Konfirmationstiden kalder på kamp for de klassiske salmer

Konfirmationstiden er skøn. Med festlige gudstjenester, glade og feststemte mennesker, gaver og god mad, hygge og fællesskab – og fællessang. Men hvad skal der så synges? I en del kirker går man nye veje. I stedet for klassiske salmer med kirkens traditionelle instrument lægges vægten på nyere, rytmisk musik med mere eller mindre kirkeligt præg (eller måske helt uden) – og måske med musikere...

læs mere

Med korset i centrum

Det, der skete på Jesu kors, har med kristentroens inderste at gøre og er derfor relevant også i vores tid. Korset er mere end noget andet kristendommens tegn og kendemærke. Utallige steder ud over verden møder man det som symbol på, at her er en kirke eller noget andet, som er knyttet til kristendommen.Peterskirken i Rom, et lille vestjysk missionshus, en lerklinet kirkebygning i Tanzania –...

læs mere

Jo, der findes en personlig Gud

I den vestlige verden tror mange angiveligt ikke (længere) på Gud. I stedet tror man på en urkraft, på det gode i og mellem mennesker, på energier og livsfilosofier eller noget andet upersonligt. Der er ikke en personlig Gud at lytte og bede til og stå i relation til – blot noget ubeskriveligt og upersonligt. Noget af det samme synes at smitte af på teologien og kirkens forkyndelse. Det sker,...

læs mere

Fra håndsæbe til søndagsskole-teologi

Kirken skal tale tidens sprog. På pinsedag talte apostlene ’om Guds storværker på vore egne tungemål’, og Luther oversatte Bibelen til tysk og ville holde gudstjeneste på modersmålet. En typisk gudstjeneste i dag indeholder ikke en prædiken fra en fjern fortid, men én, som præsten møjsommeligt har forberedt på vor tids sprog. Ønsket om at tale tidens sprog kan imidlertid køre af sporet....

læs mere

Kirke for høj og lav

Forleden fik Hedensted ny sognepræst – med efternavnet Høj. Modtagelsen af ham var dog ikke alle steder på højt niveau; nogle steder snarere under lavmål. Flere har udtalt, at præster som han slet ikke burde ansættes i Folkekirken. I farten synes nogle at glemme, at Folkekirken er et trossamfund og dermed ikke det samme som biblioteksvæsnet eller teknisk forvaltning. I samfundet er alle –...

læs mere

Bekæmp konflikter i kirken med fokus på klassisk kristendom

DEBAT: Kunne en del af konflikterne i folkekirken hænge sammen med, at det er blevet helt urimeligt uklart, hvad folkekirken tror, vil og skal? En tydelig markering af kirkens ’mission, vision og værdier’ vil tage noget af dampen af konflikterne, mener formand for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse Alt for ofte tales og skrives der om konflikter og samarbejdsvanskeligheder i sogne og...

læs mere

En (arve)synders sande glæde

Artiklen her har været bragt i online tidsskriftet Babel #27, sept. 2021 En avisoverskrift må gerne få læsere til at glippe med øjnene.Det lykkedes for Iben Krogsdal med en klumme i Kristeligt Dagblad tidligere på året (27/2).Under overskriften ”Jeg elsker at være arvesynder” skrev hun om det positive ved læren om arvesynden. Ved sin tale om fælles skyld er denne lære med til at ”tage presset af...

læs mere