Om Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse (KSBB) er en bevægelse inden for den evangelisk-lutherske kirke i Danmark. Formålet er at arbejde for samling af alle, som vedkender sig Bibelen, de tre oldkirkelige bekendelser, den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus som rettesnore for kirkens liv og mission.

KIRKEN OG MENIGHEDERNE
Målet er opbyggelse af kirken som helhed, og for de enkelte menigheder er fokus at være dén gudstjeneste-fejrende, bekendende og missionerende kirke, som har Jesu forjættelse: “Dødsrigets porte skal ikke få overhånd over min kirke” (Matt 16,18).

BEVÆGELSENS UDGANGSPUNKT
Da bevægelsen havde sin begyndelse i forbindelse med udgivelsen af skriftet “Kirkens Ja og Nej”, regnes dette skrift også som bevægelsens vejledende udgangspunkt. KSBB kalder til at

  • vedkende sig kirkens Bibel og bekendelse
  • trofast at deltage i kirkens gudstjenesteliv, samlet om nådemidlerne
  • efter evne og lejlighed at påtage sig sin del af menighedens hverdagstjeneste.

PUBLIKATIONER OG KURSER
KSBB arbejder på to planer. Dels har bevægelsen igennem årene stået som udgiver af en del publikationer, dels afholdes (evt. i fællesskab med andre) kurser og stævner til at fremme bevægelsens formål. KSBB søger at positionere sig som en teologisk tænketank, hvor drøftede emner netop kan blive fremlagt på sådanne kurser.

En gang årligt afholdes et årsmøde, hvor bestyrelsen fremlægger årets gang ud fra vedtægternes bestemmelser.

Døbefont