Kirken og lovgivningen

Kirkens liv og mission

Kirken i samfundet

Kirken og medierne

Kirke og uddannelse

Velkommen til Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse (KSBB) er en bevægelse inden for den evangelisk-lutherske kirke i Danmark. Formålet er at arbejde for samling af alle, som vedkender sig Bibelen, de tre oldkirkelige bekendelser, den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus som rettesnore for kirkens liv og mission.

Det gælder ved opbyggelsen af kirken som helhed og for de enkelte menigheder er det til at være den gudstjeneste-fejrende, bekendende og missionerende kirke, som har Jesu forjættelse: “Dødsrigets porte skal ikke få overhånd over min kirke” (Matt 16,18)…

Kirkens ja og nej

Kirkens Ja og Nej

Tryk her for at læse om baggrunden for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse.

Læs om, hvordan det hele begyndte med publikationen “Kirkens Ja og Nej”, der blev udgivet i november 1964 af 11 præster på grund af en fælles bekymring for vor kirke og enigheden om, at Den hellige Skrift er autoriteten i Kirken.

Luthersk Fordybelsesdag 2. marts 2024 i Herning

Tema: “Retfærdiggørelsen”

Årets fordybelsesdag sætter fokus på det bibelske begreb “Retfærdiggørelse”. Dels på den retfærdighed, som mennesket er skabt med og har tabt – dels på den tilregnede retfærdighed i Jesus Kristus.

Der præsenteres, hvordan både bibelske billeder, Luthersk teologi og den lutherske kirkes liturgi formidler den centrale lære.