Kirken og lovgivningen

Kirkens liv og mission

Kirken i samfundet

Kirken og medierne

Kirke og uddannelse

Velkommen til Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse (KSBB) er en bevægelse inden for den evangelisk-lutherske kirke i Danmark. Formålet er at arbejde for samling af alle, som vedkender sig Bibelen, de tre oldkirkelige bekendelser, den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus som rettesnore for kirkens liv og mission.

Det gælder ved opbyggelsen af kirken som helhed og for de enkelte menigheder er det til at være den gudstjeneste-fejrende, bekendende og missionerende kirke, som har Jesu forjættelse: “Dødsrigets porte skal ikke få overhånd over min kirke” (Matt 16,18)…

Kirkens ja og nej

Kirkens Ja og Nej

Tryk her for at læse om baggrunden for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse.

Læs om, hvordan det hele begyndte med publikationen “Kirkens Ja og Nej”, der blev udgivet i november 1964 af 11 præster på grund af en fælles bekymring for vor kirke og enigheden om, at Den hellige Skrift er autoriteten i Kirken.

En ny spændende og aktuel bog af Hartvig Wagner er nu udkommet

Under titlen ’60 års åndskamp’ har han samlet artikler, foredrag og debatindlæg, som giver stof til eftertanke og inspiration til arbejdet for klassisk evangelisk-luthersk tro.

Læs mere om bogen og bestil den her…

De ti seneste debatindlæg fra “Det mener KSBB”

Giv os frihed til at være imod den fri abort

Indlægget har været bragt i Jyllands-Posten mandag d. 8. april 2024. Friheden til at være imod den fri abort var forleden på Folketingets dagsorden. Rosa Lund (EL) spurgte sundhedsminister Sophie Løhde (V), om »en organisation kan bedrive uvildig og faglig rådgivning...

Sæt fokus på troskab

Indlægget har været bragt i Herning Folkeblad torsdag d. 21. marts 2024. Materialerne fra organisationen Sex og Samfund trænger til et grundigt og normkritisk eftersyn. En del af organisationens indtægter kommer fra offentlige midler, og for disse penge kan man...

En bunden opgave

Indlægget har været bragt i Berlingske Tidende tirsdag d. 12. dec. 2023. Louise Schack Elholm afgjorde som kirkeminister, at Folkekirkens undtagelse fra ligebehandlingsloven skal afskaffes. Den har givet folkekirkemenigheder mulighed for at beslutte, at man ønskede en...

Selvbestemmelsens tyranni slår vores etiske Google Maps ud af kurs

Tidens ånd giver et generelt indtryk af, at vi som samfund og kultur har brændt det etiske vejkort og slukket for GPS’en – faste og trygge etiske pejlemærker forsvinder i flammerne på frihedens og selvbestemmelsens bål. For retten til at bestemme selv går forud for...

Troens sorte gåde

Denne artikel er først publiceret i webtidsskriftet "Nyt Babel". Tryk her for at læse den oprindelige artikel ... - - - Tror du på den evige fortabelse? Dette spørgsmål blev for nogle år siden stillet til en gruppe ledere i Folkekirken. Et af svarene lød: Nej, jeg...

Etisk Råd er ude af trit med befolkningen, når det kommer til abortspørgsmålet

Det er trist, at et lille flertal i Etisk Råd nu anbefaler, at abortgrænsen hæves til 18. uge, men det er også trist, at deres anbefalinger ikke afspejler danskernes holdning. Mulighederne for at hjælpe og redde for tidligt fødte øges løbende. Samtidig vil man øge...

Koranafbrændinger er et opråb til kirken

Det er aldrig kristnes opgave hverken at elske koranen eller sætte ild til den. Frem for at sætte bøger i brand er opgaven at sætte hjerter i brand, så de flammer af tro, håb og kærlighed, skriver formand for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse. Der er bål og...

Konfirmationstiden kalder på kamp for de klassiske salmer

Konfirmationstiden er skøn. Med festlige gudstjenester, glade og feststemte mennesker, gaver og god mad, hygge og fællesskab – og fællessang. Men hvad skal der så synges? I en del kirker går man nye veje. I stedet for klassiske salmer med kirkens traditionelle...

Med korset i centrum

Det, der skete på Jesu kors, har med kristentroens inderste at gøre og er derfor relevant også i vores tid. Korset er mere end noget andet kristendommens tegn og kendemærke. Utallige steder ud over verden møder man det som symbol på, at her er en kirke eller noget...

Jo, der findes en personlig Gud

I den vestlige verden tror mange angiveligt ikke (længere) på Gud. I stedet tror man på en urkraft, på det gode i og mellem mennesker, på energier og livsfilosofier eller noget andet upersonligt. Der er ikke en personlig Gud at lytte og bede til og stå i relation til...