En bunden opgave

19/12 2023

Indlægget har været bragt i Berlingske Tidende tirsdag d. 12. dec. 2023.

Louise Schack Elholm afgjorde som kirkeminister, at Folkekirkens undtagelse fra ligebehandlingsloven skal afskaffes. Den har givet folkekirkemenigheder mulighed for at beslutte, at man ønskede en mandlig præst, med baggrund i den teologiske holdning, at kvinder ikke skal være præster. Den mulighed er nu formelt afskaffet.

Det kan sikkert diskuteres, hvor stor praktisk og teknisk betydning undtagelsen har haft. Men det er svært ikke at opfatte afskaffelsen som en indskrænkning af Folkekirkens frihed og rummelighed.

Præster skal vælges efter teologi og ikke køn, er det blevet sagt. Men her handler det jo netop om teologi – om en klassisk forståelse af præsteembedet.

Derfor må drøftelsen af et emne som dette også beskæftige sig med teologi. ’Vi lever jo i 2023’, siges det – som et argument for, at man i dag ikke skal kunne ønske en mandlig præst.

Men et årstal er ikke i sig selv et afgørende argument. Det afgørende er åbent og sagligt arbejde med Kirkens tro og teologi – og først og sidst Bibelen. Det er her, tro og teologi skal funderes.

Den holdning, at præsteembedet er et mandligt embede, findes fortsat i Folkekirken – og skal fortsat have plads og møde respekt der.

Det har Morten Dahlin og de øvrige politikere nu et ansvar for at sikre. Og dét er en bunden opgave, som der ikke kan bevilliges nogen fritagelse fra.

Kristian S. Larsen
cand.theol., formand for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse