Links

For Bibel og Bekjennelse

Søsterorganisation i Norge

FBB (fra 1919) er bygget på evangelisk-luthersk tro. Det vil si at Bibelen og den lutherske kirkes bekjennelsesskrifter er grunnlaget for vårt liv og virke.

(Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse i Norge)

Missionsprovinsen i Sverige

Søsterorganisation i Sverige

Misjonsprovinsen er bygget på evangelisk-luthersk tro. Missionsprovinsen verkar för att alla som vill skall få möjlighet att fira gudstjänst och fungerar som eget stift.

(Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse i Sverige)

Luthersk Fordybelsesdag

LUTHERSKE FORDYBELSESDAGE

Lutherske Fordybelsesdage arrangerer undervisningsevents med bibel- og bekendelsestro luthersk kristendom med fokus på fundamentale trossandheder og forkyndelsen af Guds Ord i lov og evangelium. Det er et forum på tværs af organisationer og kirkesamfund, og ønsker at skabe plads til venskab og netværk blandt alle, der gerne vil have grundlag i de lutherske bekendelser.

Evangelisk Luthersk Netværk

EVANGELISK LUTHERSK NETVÆRK

Kirkelig organisation, der forsøger at samle, inspirere og udruste til at være kirke på bibelsk grund.

Evangelisk-lutherska Missionsstiftet

EVANGELISK-LUTHERSK MISSIONSSTIFT I FINLAND

Missionsstiftet är en luthersk kyrka i Finland. I centrum för vårt arbete står det frälsande och livgivande budskapet om Kristus Jesus. Vi vill i allt bygga på Bibelns och den lutherska bekännelsens grund.