Det mener KSBB

Kirkeåret

Af pastor Svend Erik Larsen Ved begyndelsen af det nye kirkeår 1. søndag i advent er det værd at standse op og søge svar på, hvad kirkeåret er for et år, og hvad tanken bag det i grunden er. Selve udtrykket ”kirkeår” støder vi første gang på i 1585, men sagen selv er nu betydeligt ældre. Forud har en lang udvikling af en kirkelig festkalender, der har rødder tilbage i den første kristne kirkes...

læs mere

Bispegerningen

Af pastor Hans Olav Okkels Der har været en del debat om biskopperne i den senere tid. Nogle efterlyser kontrol med, om de nu også holder deres valgløfter. Andre antyder, at præster kan være bange for at hævde meninger, som deres biskop ikke kan lide, for det er måske farligt at gå imod ”chefen”. Og er det nu også demokratisk med disse biskopper, som kan sidde i deres embede i mange år?...

læs mere

Bispevielse og altergang

Af pastor Hartvig Wagner Ved bispevielsen i Odense Domkirke søndag den 4. november anvendte man ved nadverfejringen den såkaldte intinktion, d.v.s. at deltagerne modtog brødet dyppet i vinen. Denne praksis stemmer hverken med Jesu Kristi indstiftelse eller med klassisk luthersk lære om Den hellige Nadver. Når Jesus siger: ”Gør dette”, indebærer det, at præsten ved nadveren skal gøre det samme....

læs mere

Folkekirken – Guds eller folkets og statens kirke?

Af pastor Svend Erik Larsen På flere måder var det et afslørende forløb, vi oplevede omkring sommerens lovgivning om ægteskabet, der her blev omdefineret fra at være et forhold mellem en mand og en kvinde til at være et kønsneutralt forhold mellem to personer, og den efterfølgende autorisation af et nyt vielsesritual til brug i folkekirken. Af grundloven fremgår det, at det er den...

læs mere

Form og indhold

Af pastor Svend Erik Larsen Historisk , men også rent praktisk, er kirken og teatret i familie med hinanden. Både i kirken og i teatret har man jo et budskab, der skal formidles til omverdenen. Spørgsmålet er begge steder: Hvordan? Skuespilleren Waage Sandø, som også har mange års erfaring som teaterdirektør og instruktør gør sig i sine erindringer, der udkom i 2010, nogle overvejelser om...

læs mere

Skal menighedsrådsmedlemmer gå i kirke

Af pastor Svend Erik Larsen Helt naturligt er der i år forud for menighedsrådsvalget i dette efterår blevet gjort en indsats for at få folk til at stille sig til rådighed som kandidater. Det har da også været nødvendigt med en sådan indsats, fordi det en del steder har været svært at skaffe folk nok til et fuldt menighedsråd. Det er givetvis også en del forklaringen på, at der bliver stadig...

læs mere

Minister og Biskop

Af pastor H. O. Okkels DA MINISTER FOR LIGESTILLING OG KIRKE, Manu Sareen, fremlagde forslag om, at folkekirkemedlemmer skal have ret til at blive viet til en person af samme køn i sin egen sognekirke, vakte det både sorg og vrede i vide kredse. Men i denne vrede og sorg må man ikke overse at ministeren har fulgt god skik og rådført sig med Københavns biskop. Der foreliger da også et notat fra...

læs mere