Det mener KSBB

Fra håndsæbe til søndagsskole-teologi

Kirken skal tale tidens sprog. På pinsedag talte apostlene ’om Guds storværker på vore egne tungemål’, og Luther oversatte Bibelen til tysk og ville holde gudstjeneste på modersmålet. En typisk gudstjeneste i dag indeholder ikke en prædiken fra en fjern fortid, men én, som præsten møjsommeligt har forberedt på vor tids sprog. Ønsket om at tale tidens sprog kan imidlertid køre af sporet....

læs mere

Kirke for høj og lav

Forleden fik Hedensted ny sognepræst – med efternavnet Høj. Modtagelsen af ham var dog ikke alle steder på højt niveau; nogle steder snarere under lavmål. Flere har udtalt, at præster som han slet ikke burde ansættes i Folkekirken. I farten synes nogle at glemme, at Folkekirken er et trossamfund og dermed ikke det samme som biblioteksvæsnet eller teknisk forvaltning. I samfundet er alle –...

læs mere

Bekæmp konflikter i kirken med fokus på klassisk kristendom

DEBAT: Kunne en del af konflikterne i folkekirken hænge sammen med, at det er blevet helt urimeligt uklart, hvad folkekirken tror, vil og skal? En tydelig markering af kirkens ’mission, vision og værdier’ vil tage noget af dampen af konflikterne, mener formand for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse Alt for ofte tales og skrives der om konflikter og samarbejdsvanskeligheder i sogne og...

læs mere

En (arve)synders sande glæde

Artiklen her har været bragt i online tidsskriftet Babel #27, sept. 2021 En avisoverskrift må gerne få læsere til at glippe med øjnene.Det lykkedes for Iben Krogsdal med en klumme i Kristeligt Dagblad tidligere på året (27/2).Under overskriften ”Jeg elsker at være arvesynder” skrev hun om det positive ved læren om arvesynden. Ved sin tale om fælles skyld er denne lære med til at ”tage presset af...

læs mere

Tal højt om dåbens dramatiske dybder

“At dåben er et virksomt tegn – sakramente – betyder, at dåben ikke bare er en symbol-  eller tegnhandling, men en virkelighedsskabende handling”. Sådan lyder en af flere stærke og prægnante pointer i rapporten fra kirkeministeriets udvalg vedr. dåb og nadver (s. 24).[1] Rapportens første del rummer grundige redegørelser for dåbens bibelske baggrund og for Luthers dåbsteologi. Der er grund til...

læs mere

En kur mod kirkelige konflikter

Fælles ’mission, vision og værdier’ er afgørende for en arbejdsplads. Det gælder også i kirkens regi. En del sognekirker slås efter sigende med forskellige former for konflikter. Bl.a. et østjysk sogn præges angivelig af gamle, ødelæggende stridigheder. En person fra dette sogn har for nylig peget på noget vigtigt: ’Jeg tror, en stor del af løsningen kan være at få genskabt fokus på en fælles...

læs mere

Nadverritualet skal følges

Det er grundlæggende vigtigt for Folkekirken og den enkelte menighed, at nadveren også i corona-tiden forvaltes i overensstemmelse med det autoriserede ritual og - ifølge præsteløftet - ”med al ærefrygt og sømmelighed efter Jesu Kristi indstiftelse”. Kun på denne måde kan nadvergæsten stole på ikke blot at deltage i et minde- eller fællesskabsmåltid, men at modtage Jesu Kristi hellige legeme og...

læs mere

Liturgien skal være fast for troens og menighedens skyld

Gudstjenesten er kirkens og kristenlivets hjerteslag. Det er derfor noget helt centralt, der er på dagsordenen, når biskopperne har sat gudstjenesten og dens ritualer til debat, mener cand.theol. og formand for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse Kristian S. Larsen Alle kirkens aktiviteter skulle være ’trædesten’ til gudstjenesten, har daværende kirkeminister Mette Bock udtrykt det. Det er...

læs mere

En personlig tro på en personlig Gud

Tro på Gud er pr. definition noget personligt. Kristen tro er ikke noget privat, så den ikke kan eller skal deles, formuleres eller formidles til andre. Men den er personlig i den betydning, at den er noget, der angår hele mennesket, inkl. dets inderste identitet. Udtrykket ’personlig tro’ giver derfor også god mening. Nogle vil indvende, at tro pr. definition er noget personligt, og at...

læs mere

Børn har brug for voksne – ikke for kønsskifte

Regeringens forslag om at åbne for juridisk kønsskifte for børn er en alvorlig skævert. Mennesker i alle aldre kan opleve kriser og identitetsproblemer. Et barn er i sagens natur i gang med at lære og udforske mange ting. For en ny borger i denne verden er der meget at forholde sig til. Undervejs skal man finde sig til rette med sig selv, med sit køn og sin identitet, ja, med livet og...

læs mere