Ressourcer

På denne side samler vi forskellige ressourcer i form af høringssvar, erklæringer, rapporter og andet. Tryk på de fremhævede links og læs mere i de uddybende pdf-dokumenter, der åbner i nye vinduer.

Guds Skaberværk og -vilje bør holdes i ære

Officiel oversættelse af den økumeniske Salzburg-erklæring fra 2015:

Kort udgave  |  Lang udgave

Officiel oversættelse af Nashville-erklæringen fra 2017:

Nashville-erklæringen

Den fri- og tværkirkelige norske erklæring “Kirkens grunn og menneskelivets grunnvoll” fra oktober 2020:

Kirkens grunn og menneskelivets grunnvoll

Til Folkekirkens liturgiarbejde v. biskopperne Elof Westergaard, Marianne Christiansen og Tine Lindhardt

Hermed sendes fra Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse nogle overvejelser om gudstjeneste og liturgi i Folkekirken på baggrund af de tre rapporter om emnerne.

Tre små udvalg under KSBB har læst og forholdt sig til de tre rapporter, og nedenstående er en samling af disse tre udvalgs kommentarer og overvejelser, hhv. om gudstjenestens væsen og betydningen af autorisation, dåbsritualet og nadverritualet.

Gudstjeneste og liturgi

Salmebogstillægget – 100 salmer

Kan vi tænke os en gudstjeneste i Danmark uden salmesang? Nej. Kan vi tænke os en salmebog uden de store: Kingo, Brorson, Grundtvig, Ingemann? Nej. Kan vi tænke os en salmebog uden salmer fra vor tid? Nej.

Derfor hilser vi alle bestræbelser på at bevare og forny salmetraditionen hos os velkommen. Salmebogstillægget 100 salmer giver menighederne mulighed for at synge nye salmer ind. Smag og behag er forskellig. Nogle salmer vil slå igennem, andre ikke. Det er salmedigtningens vilkår. Derfor takker vi initiativtagerne for udgivelsen og skylder en tilbagemelding på, hvad vi har glædet os over og hvad vi ikke har kunnet følge.

100 salmer

Om ægteskab og kønsskifte

Vi lever i en følsom tid, hvor det kan være svært at finde ud af, hvem man er, og hvor man hører til. Det gælder forståelsen af sig selv som mand eller kvinde. Det gælder forståelsen af ægteskabet. Her tre dokumenter fra debatten om ægteskab og kønsskifte.

Rapport om juridisk kønsskifte

Kærligheden glæder sig ikke over uretten

Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen

“Folkekirken Anno…”

I en årrække har Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse udgivet en række små foldere under ovenstående titel.

Opstandelsen, 2015

Kristi kirke, 2013

Ægteskabet, 2012

Nådemidlerne, 2011

Er der flere veje til Gud?, 2010

Frelse og fortabelse, 2009