Sæt fokus på troskab

21/03 2024

Indlægget har været bragt i Herning Folkeblad torsdag d. 21. marts 2024.

Materialerne fra organisationen Sex og Samfund trænger til et grundigt og normkritisk eftersyn. En del af organisationens indtægter kommer fra offentlige midler, og for disse penge kan man arbejde for holdninger og grundlæggende normer, som slet ikke deles af alle.

Organisationen har i år i sin skolekampagne sat fokus på, hvad skærmenes og diverse sociale mediers idealer gør ved børns og unges forhold til egen krop. Dét er et alt for aktuelt emne, hvor der er mange vigtige pointer, som alle kan bakke op om.

Men grundlæggende er der grund til at være varsom og kritisk, når denne organisation er involveret. Når man f.eks. ønsker at sætte fokus på mangfoldighed og normkritik, er der grund til at være netop kritisk over for måden, det gøres på, og de synspunkter, der kommer ud af det.

Når holdningen kan blive, at køn blot er en konstruktion, og at børn derfor skal have ret til kønsskifte, så er der brug for klar og tydelig protest.

Organisationen står også for en markant og ensidig støtte til den fri abort. Dén vil man også – som en anden bedrevidende kolonimagt – arbejde for at støtte og udbrede i andre lande. Man betoner altså alene ’kvindens ret til egen krop’ og har ikke ønske om eller vilje til at tænke denne ret sammen med ’barnets ret til eget liv’ og ’faderens ret til eget barn’.   

Sex og Samfund arbejder for det, man med en elastisk betegnelse kalder ’seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder’. Derimod synes der ikke at være så meget fokus på troskab og trofasthed.

Klassisk kristen etik peger på ægteskabet som den trygge og livsbekræftende ramme for det seksuelle samliv mellem en mand og en kvinde. Ægteskabets tillid og troskab er den ideelle basis for ’seksuel og reproduktiv sundhed’. Den slags anbefalinger og grundholdninger fylder ikke så meget i Sex og Samfunds materialer eller på dens hjemmeside. 

Men det kunne de måske komme til. Hvad med at lade den næste pjece eller skolekampagne fokusere på troskab og trofasthed som det helt afgørende og uundværlige?

Så kunne en gennemgående pointe være: Sæt ægteskabet højt. Vær trofast mod din ægtefælle, og elsk og ær ham/hende med sind og krop, med hud og hår, i gode og onde dage, som ung og som gammel. Se på ham/hende som en uvurderlig gave, det er værd at være trofast overfor.

Kristian S. Larsen
cand.theol., formand for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse