Det mener KSBB

Folkekirken til debat

Af Hartvig Wagner På årsdagen for det kirkelige vielsesritual for homoseksuelle bragte Kristeligt Dagblad den 15. juni en kronik underskrevet af otte ledere fra den såkaldte kirkens højrefløj. Kronikken har rejst en heftig debat, hvori flere udsagn går igen. Her er fire af dem, som jeg gerne vil knytte en kort kommentar til: Citat 1: Folkekirkens vigtigste rolle er at forkynde evangeliet. Det...

læs mere

Vi tror på Helligånden…

Af pastor Svend Erik Larsen Umiddelbart vil mange mene, at ”ånd” er noget så luftigt og uhåndgribeligt, at det er svært overhovedet at forholde sig til. Derfor har mange da også svært med at forholde sig til pinsen og dens betydning: At Helligånden kommer til verden. Men tænker vi efter, ved vi i grunden godt, at det åndelige kommer til udtryk helt konkret. Vi tøver jo  f. eks. ikke med at...

læs mere

Heldagsskolen og forældreretten

Af Elisabeth Wagner Olsen og Sten MortensenKirkelig Samling om Bibel og Bekendelse (KSBB) tager afstand fra heldagsskolen,  fordi vi henholder os til forældreretten: Det er forældrene og ikke staten, der i sidste instans har ansvaret for opdragelse og uddannelse af børnene. Forældrene har ganske vist overdraget en stor del af dette ansvar til folkets skole og dermed staten, der lovgiver for...

læs mere

Paveskifte

Af pastor Svend Erik Larsen Det var noget af en sensation, da pave Benedikt XVI meddelte, at han trådte tilbage med udgangen af februar måned. Derfor var mange kommentatorer da også omgående på banen med deres uforgribelige meninger – katolikker og ikke-katolikker. Paven er jo bestemt ikke en ligegyldig person – heller ikke for protestanter. Men enighed er der ikke! Nogle er meget tilfredse med,...

læs mere

Ejerskab og brugsret til kirker

Af pastor H. O. Okkels, formand for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse    I radioens Religionsrapport 19. februar kunne man høre universitetslektor Hans Raun Iversen hævde, at kirkebygningerne tilhører hele folket, og at der burde være mulighed for, at ikke blot kristne trossamfund, men også ikke-religiøse organisationer og andre religioner kunne få adgang til at benytte kirkebygningerne....

læs mere

Troende præster?

Af pastor Svend Erik Larsen Det vakte betydelig opsigt, at et menighedsråd i forbindelse med opslag af et ledigt præsteembede annoncerede efter en troende præst. Enten måtte menighedsrådet ikke have tænkt sig ordentligt om, eller også var man helt på vildspor. For hvad menes der med udtrykket ”en troende præst”? Troen er jo ikke noget, man besidder. Den er en gave. Og den kan slet ikke måles!...

læs mere

Verdens bedste folkeskole?

Af pastor Svend Erik Larsen Politikere fra vel nok alle partier er enige om, at vi skal have verdens bedste folkeskole! Men midlerne til at nå dét mål er man derimod jævnligt uenige om! Der er dog tilsyneladende enighed om, at der skal flere timer til! Som om et større antal timer medfører større kvalitet! Og bedre undervisning! Da socialdemokraterne for år tilbage foreslog indførelse af...

læs mere

Nytårsgudstjeneste i DR

Af pastor Hartvig Wagner Med god grund har TV-gudstjenesten, som nytårsnat (2012/13) blev udsendt fra Christians Kirke i København, vakt stor opmærksomhed. Den var annonceret som en fejring i fællesskabets og samhørighedens ånd. Som udtryk herfor var imam Naveed Baig, den buddhistiske nonne Ani Tenzin og overrabbiner Bent Melchior indbudt og havde under gudstjenesten sæde foran Herrens alter...

læs mere

Ægteskabet – samlivsform eller skabelsesordning?

Af pastor Svend Erik Larsen Debatten om, hvad et ægteskab i grunden er, rejser spørgsmålet, om ægteskabet er en blandt flere mulige samlivsformer, eller om det er noget så grundlæggende ved det at leve som menneske, at det henter sin begrundelse i selve skabelsen. Spørger vi Bibelen, er der ingen tvivl. Ægteskabet er en skabelsesordning. Gud skabte menne-sket i sit billede som mand og kvinde....

læs mere

Det kristne menneskesyn

Af pastor Svend Erik Larsen En sådan overskrift vil med det samme give diskussion. Nogle vil mene, at man godt kan tale om et kristent menneskesyn (blandt flere). Andre mener, at selve udtrykket er forvrøvlet og ikke repræsenterer nogen form for virkelighed. Men de fleste vil dog nok acceptere, at der af Bibelen kan udledes et bibelsk menneskesyn. Og da Bibelen jo altså er den kristne kirkes og...

læs mere