Nytårsgudstjeneste i DR

13/01 2013

Af pastor Hartvig Wagner

Med god grund har TV-gudstjenesten, som nytårsnat (2012/13) blev udsendt fra Christians Kirke i København, vakt stor opmærksomhed. Den var annonceret som en fejring i fællesskabets og samhørighedens ånd. Som udtryk herfor var imam Naveed Baig, den buddhistiske nonne Ani Tenzin og overrabbiner Bent Melchior indbudt og havde under gudstjenesten sæde foran Herrens alter sammen med folkekirkens primas, biskop Peter Skov-Jakobsen, sognepræst Flemming Pless og skuespilleren Lone Hertz, der læste indgangs- og udgangsbøn. Herefter fik de tre indbudte repræsentanter for Islam, buddhisme og jødedom lejlighed til at slutte udsendelsen af med hver deres hilsen til menigheden og via TV til hele Danmark.

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse (KSBB) mener ikke, at der var tale om en kristen gudstjeneste i Christians Kirke, men om en almenreligiøs seance. Hvorfor? Ved at indbyde de tre repræsentanter og give dem lejlighed til at medvirke i udsendelsen, hindrede de ansvarlige, sognepræst Flemming Pless og biskop Skov-Jakobsen, sig selv i at sige, hvad der ifølge de læste tekster skulle have være prædiket om. Nemlig akkurat det, som de tre indbudtes religioner benægter: At Jesus Kristus er Guds Søn og den syndige verdens frelser og forsoner.

I stedet fremstod hele arrangementet som folkekirkens ja til den udbredte, men falske tro, at al religion i grunden går ud på et og det samme, og at alle derfor også bliver salige i sin egen tro. Transmissionen nytårsnat minder dermed om en underskrift på folkekirkens egen falliterklæring.