Troens sorte gåde

Denne artikel er først publiceret i webtidsskriftet “Nyt Babel”. Tryk her for at læse den oprindelige artikel … – – – Tror du på den evige fortabelse? Dette spørgsmål blev for nogle år siden stillet til en gruppe ledere i...

Koranafbrændinger er et opråb til kirken

Det er aldrig kristnes opgave hverken at elske koranen eller sætte ild til den. Frem for at sætte bøger i brand er opgaven at sætte hjerter i brand, så de flammer af tro, håb og kærlighed, skriver formand for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse. Der er bål og...

Med korset i centrum

Det, der skete på Jesu kors, har med kristentroens inderste at gøre og er derfor relevant også i vores tid. Korset er mere end noget andet kristendommens tegn og kendemærke. Utallige steder ud over verden møder man det som symbol på, at her er en kirke eller noget...

Jo, der findes en personlig Gud

I den vestlige verden tror mange angiveligt ikke (længere) på Gud. I stedet tror man på en urkraft, på det gode i og mellem mennesker, på energier og livsfilosofier eller noget andet upersonligt. Der er ikke en personlig Gud at lytte og bede til og stå i relation til...