Tro, håb og kærlighed

24/09 2013

Birgit Juel Martinsen:
TRO, HÅB OG KÆRLIGHED
– en historie om kræft
Unitas Forlag 2011
148 sider, 199,00 kr.

Bogen er et stærkt trosvidnesbyrd fra hovedpersonen – en 42 årig sygeplejerske – der har levet med uhelbredelig kræft i ca. 6 år. 

Den er skrevet af hendes veninde på grundlag af en række samtaler, de har haft om tro, håb og kærlighed. Disse samtaler er så suppleret med interviews med provst Esben Andersen, overlæge Troels Tei og den syge kvindes mand. Disse interviews er den svageste del af bogen, – for i grunden forstår ingen af de interviewede helt den tro og det håb, der bærer den syge.

Det går an at lægge alt – netop magtesløsheden – i Guds hænder! Det er bogens livsbekræftende vidnesbyrd!