Tørsten giver lys

24/09 2013

Erling Rimehaug:
TØRSTEN GIVER LYS
Om åndelig længsel og modning
Lohses Forlag 2008
137 sider, 74,95 kr.

Livet som kristen er en vandring, og derfor finder der da også en åndelig vækst og modning sted. Den helt centrale heri er Jesus Kristus, der i grunden er vejen, ad hvilken vi vandrer.

Med inspiration fra Johannes af Korset og andre kristne mystikere skildres vejen, der må følges, og den udvikling, der så finder sted. Og det understreges stærkt, at det er Gud, der giver væksten.

En udmærket vejledning i at leve som praktiserende kristen!