Tilgivelse – den svære opgave

27/10 2023

Tilgivelse

Timothy Keller: Tilgivelse
Credo forlag 2023
275 sider; 299,95 kr.

Hvorfor er det offeret, der også skal bære byrden ved tilgivelse? Dette spørgsmål stilles på forskellige måder i vores samfund i dag.

En central del i kristendommen er tilgivelse, og derfor satte Timothy Keller sig for at svare på spørgsmålet i én af sine sidste bøger. Udover en teoretisk besvarelse, guider Keller også læseren i den praktiske del af tilgivelse og forsoning.

Keller var kendt for og huskes for sine skarpe samfundsanalyser. Bogen ”Tilgivelse” rummer flere eksempler på dette. Flere steder i samfundet er tilgivelse ligefrem forargeligt, og dermed bliver kristendommens budskab anstødeligt. Nogle oplever, at tilgivelse er direkte modsætning til retfærdighed, hvor offeret ikke får den personlige oprejsning, som vedkommende fortjener, men også skal bære en byrde for at kunne tilgivelse.

Tilgivelse og retfærdighed er forudsætningen for forsoningen, påstår Keller – og at begge dele kommer til udtryk ved korset. Gud tager nemlig retfærdigheden så alvorligt, at vreden over synden måtte ramme nogen, ellers var det ligegyldighed over for offeret, hvilket ikke udtrykker Guds kærlighed. Samtidigt med kærligheden til offeret, udtrykker Gud også kærligheden til gerningsmanden ved at bære vreden selv, som egentlig burde ramme den anden.

Opretholdelsen er retfærdighed er også kirkens opgave, men Keller peger på, at kirken gennem tiden har misbrugt budskabet om tilgivelse til at sætte mundkurv på ofre af fx seksuelle krænkelser, hvor ofrene ikke har mødt retfærdighed og kunnet få værdigheden tilbage. Flere ofre har vendt troen ryggen af den grund.

Det er altså en åndeligt livsvigtig bog, Keller har udgivet. Han lægger ikke skjul på, at tilgivelse og forsoning er en svær og til tider lang proces. Det kræver Guds hjælp og vejledning. Forudsætningen for at kunne tilgive sine medmennesker, ja, ligefrem sine fjender, er at opdage tilgivelsen, vi selv har mødt hos Gud.

Bagerst i bogen finder man en længere appendiks, som er en praktisk guide til tilgivelse og forsoning. Dette er virkelig en styrke ved bogen.

I en tid med så meget konflikt, had og uretfærdighed, så er det en gave, Keller har givet til verden, ved at skrive bogen om tilgivelse og forsoning, som både er teoretisk og praktisknær – bibelsk og samfundsrelevant.

Bogen kan varmt anbefales.

Nanna Forum Lollike,
SFO-leder og menighedsrådsformand