Sjæleskat

19/11 2015

Sjæleskat
Gamle ord til nye tider
Udklip fra Chr. Scrivers ’Sjæleskat’ v. Steen Skovsgaard
80 sider; pris: 50 kr.
bestilles v. Lolland-Falsters Stift (www.lfstift.dk/webshop)

En skat gravet frem

En skat kan ligge godt gemt – så godt, at der skal et stort arbejde til for at grave den frem og lade den komme til ære og værdighed.

Den tyske præst Chr. Scriver udgav i 1675 bogen ’Sjæleskat’. I 1740’erne blev den udgivet på dansk og på dansk igen i 1888. Den er blevet læst gennem generationer og har haft stor betydning som andagtsbog.

Den kan stadig findes og læses, men helt ligetil er det ikke: den er et stort værk på flere tusind sider med tungt sprog, lange sætninger og gotiske bogstaver.

Biskop Steen Skovsgaard har nu gjort en indsats for at grave denne skat frem og gøre den lettere tilgængelig. 

Gennem en årrække har han arbejdet med bogen og har på baggrund af det arbejde udgivet en samling af udvalgte citater – såkaldte udklip – fra den. ’Gamle ord til nye tider’ hedder undertitlen.

Bogen er ordnet i 14 små afsnit med citater om mennesket, om tro, om gode gerninger osv. og som det sidste et længere afsnit med ’Trøsteord under sygdom, trængsel, modgang og anfægtelser’.

Citaterne består af en enkelt eller nogle få sætninger og gengives med nutidig retskrivning.

Bogen er prydet med en lang række fotografier af Maribo Domkirkes inventar. Det er en fin udgivelse, som kan benyttes på forskellig måde – også som gave. Den fortjener ikke blot ære og værdighed, men også at blive brugt.

Det er en vigtig bog med et vigtigt anliggende. Steen Skovsgaard skriver i forordet: ”Vi har brug for at grave de gamle brønde fri, at søge i dybden, og at finde frem til kristendommens gamle, rige kilder”.

Det kan denne bog, der er udsendt i forbindelse med Steen Skovsgaards 10 års jubilæum som biskop, være en god hjælp til.
Kristian S. Larsen