På rundtur med Brorson

07/07 2022

Denne bogs hensigt er at opmuntre læserne til at tage på en rundtur til de steder, hvor Brorson har boet og virket. Vi får her mulighed for at gå i Brorsons fodspor og få lidt indblik i hans liv. Dette indblik kan også betyde, at hans salmer vil få en ny betydning.

De fleste forbinder nok Brorson med Ribe, og det var også der, han boede den længste periode, men der er mange andre steder, fra Varde i nord til Tønder i syd, som kan forbindes med salmedigteren. Det var sikkert salmedigtningen, som førte til, at den daværende pietistiske konge, Christian 6. (ikke Christian 4., som der står i bogen), udnævnte Brorson til biskop i Ribe. Vi kommer derfor ikke uden om Ribe, når vi skal rejse i Brorsons fodspor.

Bogen fortæller om en familie, som har haft særlig betydning for Brorson. Han blev også påvirket af andre mennesker, han mødte på sin vej. Og naturen har inspireret ham, som det ses i nogle af hans salmer. Han oplevede store tab og lærte at lægge livet i Guds hånd. Og han var barn af pietismen. Vi får her et billede af et menneske, der ikke bare stod frem med en teologisk embedseksamen, men som i lighed med alle andre er blevet formet i livets skole, en skole, som
Gud har ført ham igennem. Det er spændende at stifte bekendtskab med en så vigtig biskop og salmedigter i dansk kirkehistorie. Det er gjort kortfattet og let forståeligt.

Forfatterne har øje for og kendskab til nogle detaljer. De gav mig ny viden. Brorson familien har sat dybe spor, og Brorson selv gør det stadig gennem hans mange salmer, som er helt uundværlige i vores salmebog.

Bogen er rigt illustreret med gode og nyttige billeder. Den har givet mig lyst til at besøge de steder, som kan knyttes til Brorsons liv. Og det er netop bogens formål.

Bogen er på 92 sider i stift bind.
Udgivet på Forlaget Mellemgaard. Bogladepris 189,95 kr.

cand. theol.
sognepræst i Lønborg og Egvad sogne
Peder-Henning Søderstjerna