På pilgrimsrejse i kirkeåret I

01/04 2020

Flemming Baatz Kristensen:
​På pilgrimsrejse i kirkeåret I.
Forlagsgruppen Lohse, 2019.
416 sider. Pris: 299,95 kr.

Bogen er – som titlen antyder – en rejse gennem første halvdel af kirkeåret. Måske er det nærmere en mediterende vandring. Flemming Baatz Kristensen, der er sognepræst ved Sct. Pauls kirke i Aarhus, kalder også kirkeåret ”et årskursus i kristendom, et år med Jesus, en pilgrimsrejse, hvor vi er på vandring fra den ene oase til den næste” (s. 9), bygget op om de tre højtider julen, påsken og pinsen.

Forfatteren nævner tre målgrupper: 1: Mennesker der ikke kender noget til kirkeåret. 2: Folk der går regelmæssigt i kirke. 3: Præstekolleger. Det er meget ambitiøst at ville nå så vidt omkring, men så vidt som jeg kan bedømme det, lykkes det virkelig!

Bogen indledes med en introduktion til kirkeåret med understregning af, at kirkeåret skal opleves ved regelmæssig deltagelse i kirkens gudstjenester. Man kan ikke bare læse sig til det.

Særligt gør Flemming Baatz opmærksom på forholdet mellem tiden og evigheden. Den fortidige begivenhed, vi møder i liturgien og teksterne en given søndag, sker i vores liv nu. Det er det, der med det bibelske ord kaldes ihukommelse, som ikke kun betyder mindes eller huske, men mere indebærer, at det fortidige bliver nærværende og aktuelt i nuet.

Dernæst følger et kapitel om kirkeårets tilblivelse og udvikling. Det understreges, at dets begyndelse er søndagen, som på apostlenes tid blev den vigtige dag med fejringen af Jesus opstandelse. Snart begyndte man også at fejre påsken, og her knyttede de kristne til ved den jødiske kalenders bestemmelse for, hvornår den skulle fejres. I løbet af 200-tallet kom pinsen og julen til, og kirkeåret fik sin skikkelse. Gennem århundrederne er der kommet flere dage til, og nogle er blevet ændret.

Bogens hoveddel er en vandring fra søndag til søndag og helligdag, fra oase til oase, fra første søndag i advent til langfredag. Bind 2, der går fra påskedag til sidste søndag i kirkeåret er også udkommet. Der gives en kort indledning til hver af kirkeårets perioder, og derefter er der for hver søndag og helligdag først en kort introduktion, hvor søndagens særpræg omtales. Dernæst er der en præsentation af dagens bibelske læsninger, både til første og anden tekstrække.

Nogle søndage sluttes der med et ”Til eftertanke”, der kan være citater fra andre forfattere – gamle eller nyere – eller anekdoter eller oplevelser, der kaster lys over dagen. I denne del finder man også forslag til markering af kyndelmisse og askeonsdag.

Flemming Baatz understreger i indledningen, at han i forklaringerne til kirkeårets tekster er optaget af tre ting.
1: At give en kort, enkel tekstforklaring.
2: At formidle pointer i den kristne tro og sjælesorg.
3: At lade dagens tre bibeltekster komme i snak med hinanden.

En bog som denne skal stå sin prøve i praksis og over tid. Og dér har den vist sig som en guldgrube. Som emeritus er jeg almindelig kirkegænger de fleste søndag. Og dér har bogen har stor værdi som forberedelse og pejlen ind på søndagen, så den blev en oase. Men jeg har også fået lov til at forestå nogle gudstjenester, og også i den forbindelse har bogen været til hjælp og berigelse i forberedelsen.

Flemming Baatz har givet os en rig gave.

Jørgen Bækgaard Thomsen