Opgør med den moderne myte

24/09 2013

Torben Bramming:
OPGØR MED DEN MODERNE MYTE
Kristeligt Dagblads Forlag og C.S.Lewis-selskabet 2012
135 sider, 149,00 kr.

Den moderne myte er troen på fremskridtet. Alting udvikler sig og bevæger sig fremad, og det betyder, at vi bliver stadig klogere. Nutiden er derfor aldrig bare nutid, men altid en ufuldstændig udgave af fremtiden. Og det er vel at mærke ikke bare den materielle verden, der udvikler sig. Det gør Gud også! 

Denne tro på fremskridtet står efter forfatterens opfattelse i modsætning til den kristne tro. Iflg. den moderne myte hører Gud således til i menneskers historie, mens det i kristendommen forholder sig sådan, at mennesket har sin plads i Guds historie.
Der er megen stof til eftertanke i den lille bog! Læs den og drøft den gerne med andre!