Når sten og potteskår fortæller

23/10 2023

Når sten og potteskår fortæller

Carsten Vang: Når sten og potteskår fortæller
456 sider; Kolon 2023
299,95 kr.

I 2003 drøftede Selskab for Bibelsk Arkæologi at samle artikler fra TEL til en bog. Snart ville Alan Millards bøger være udsolgt fra Lohse, og så ville der mangle et samlet værk med bibelarkæologisk stof til den danske kristenhed. Dengang rakte SBAs ressourcer ikke til at virkeliggøre projektet – men nu har Carsten Vang (CV) gjort det på egen hånd – og det noget så eftertrykkeligt godt som en gave til den danske kirke!!

Her er en bibelarkæologisk oversigt og faglig kompetent grundbog, der fortjener at læses og være opslagsværk i mange år fremover. Her viser CV sin videnskabelighed og formidlingsevne kombineret med hebraisk-kundskaber, bibelsk og bibelhistorisk overblik. På en naturlig måde føres vi som læsere ind i en fortrolig og kendt omgang med både GT og NT, så teksterne åbnes til bibelglæde.

CV indleder naturligt nok med at beskrive arkæologiens begrænsninger og ufærdige virkelighed, så scenen er sat for, hvad bogen kan og ikke kan. Derefter gennemgås GT med en række nedslag. CV har ikke tidligere skrevet om Noas Ark, og da der ikke er publiceret videnskabeligt om arkæologiske fund, der entydigt svarer til den bibelske tekst, får den en mindre omtale. Til gengæld er historicitet af en hittit og kameler på Abrahams tid og Sivhavet, Tabernaklet og Hammurabis lov på udvandringens tid relevante og giver en god sammenlignende beskrivelse af at være sandsynlige i samtidens verden.

CV tager nogle opgør i beskrivelsen af Jerikos ødelæggelser, hvor en tese længe har været, at manglende potteskår daterede ødelæggelserne til ca. 150 år før israelitternes indtog. Den tese påviser CV ud fra nyere udgravning og forskning er uholdbar – og at Jerikos ødelæggelser netop er samtidige med den bibelske datering af israelitternes indtog ca. år 1400 f.Kr.. Tilsvarende håndterer han sikkert de forskellige mulige placeringer af byen Aj, får fortalt om både dyrehold i dommertiden, alteret på Ebals bjerg og et væld af sandsynlige sammenkoblinger mellem det vidnesbyrd om israelitternes liv, arkælogien giver, og de tilsvarende samtidige paralleller fra Bibelen.

Det er tydeligt, at templet og Jerusalem har et særligt fokus i CVs arbejde. Det er dog blot berigende læsning, for her udfoldes igen et enormt overblik til at kombinere information fra mange fund samt en god evne til at formidle en værdifuld detalje i både tekst og arkæologi. Den historiske kobling mellem Bibelens egen datering og arkæologien flyder helt naturligt som den mest sandsynlige, imens bibelforståelsen øges! Tilsvarende i de lidt senere kapitler, hvor CV giver et arkæologisk sidelys på et par profetskrifter.

Bogen vinder også ved at tage et arkæologisk vidnesbyrd fra et par byer frem – ligesom de enkeltvidnesbyrd, der gives af kultur, alterets horn, seglinskriptioner og hovedhjørnesten udvider bibelperspektivet. I afslutningen er en række artikler om den kontekst, Jesu fødsel er foregået i – og om dens historicitet – og om dødehavsrullernes enorme særlige input til den bibelske arkæologi. Det er gode artikler at trække på som baggrundsviden, når inkarnationens virkeliggørelse fejres i julen. Til slut kommer CV igen (lige som i begyndelsen) ind på de begrænsninger, som arkæologien har i forhold til dokumentation og troværdighed. Han nævner fund og inskriptioner, der på antikvitetsmarkedet kan være så værdifulde, at falsknerier måske kan betale sig, så enkelt genstande bliver til ”sagen” i retssager. CV nævner også, hvordan de diskussioner er blevet forsøget af en speget politisk situation, hvor arkæologisk materiale under tempelpladsen i Jerusalem i årtier systematisk er blevet revet ud af deres oprindelige placering – og derfor stort set har mistet værdi som fund.

Bogen er meget komplet i sin 440 siders gennemgang af primært bibelarkælogisk materiale fra GT. Det eneste, der kan mangle her, er, at CV kun delvist når omkring det assyriske og babyloniske materiale. Ny Testamente er ikke CVs fagområde, så da må SBA og Lohse finde en måde at lave en supplerende tilføjelse.

Det er virkelig en bibelglæde-fremmende bog, der fortjener at blive købt og læst bredt i dansk kirkeliv.

Cand. theol. Knud W. Skov,
tidl. redaktør for TEL