Når kaldet lyder

19/12 2019

Sange, der fortjener at blive sunget

Talenter er noget, et menneske får for at sætte dem i spil. De skal bruges, aktiveres og give afkast. Verner
Kristensen har fået evner og gaver, som han har brugt i et arbejdsliv som socialrådgiver. Imidlertid har han også få evner til at forme ord og sætninger og sætte dem sammen, så de bliver til vers og poesi. Den evne har han brugt til at skrive kristne sange og en poetisk gennemgang af Luthers lille katekismus.

Dette afkast er nu samlet i denne fine udgivelse med i alt 98 numre, og det fortjener Verner Kristensen både tak og anerkendelse for. Her er tekster, som fortjener at blive læst og sunget og på den måde afprøvet. De fleste er på kendte melodier og på den måde umiddelbart tilgængelige.
Hvor mange af disse tekster, som vil blive stående og brugt også af senere generationer, må tiden og en nærmere afprøvning vise.

I dag skrives der salmer og sange i stort tal. Form og indhold varierer. Nogle stritter i den ene retning, andre i den anden. Nogle stritter og strider direkte mod det, som salmer traditionelt har formidlet. Enkelte digtere arbejder eksplicit med ’mod-digtning’ i forhold til gamle salmer af bl.a. Luther og Grundtvig. Resultatet bliver tekster, der taler imod f.eks. en traditionel forståelse af forsoningen.

Verner Kristensens digtning kan snarere kaldes ’med-digtning’. Hans tekster er i sprog og indhold i nær familie med salmer, som kan kaldes klassiske og traditionelle. Her er intet opgør i form eller indhold, men nye ord og formuleringer af det, som bliver ved at være kristen tro og bekendelse.

Som sådan anbefales bogen til læsning og brug.

af cand. theol. Kristian S. Larsen

Når kaldet lyder
Verner Kristensen: 
Books on Demand, 2017