Menneske først

27/02 2015

Villy Klit-Johansen:
MENNESKE FØRST…
Ateisme, religion og folkelighed i evangeliets lys
Nielsine Madsens Forlag 2014 (www.nielsine-madsens-forlag.dk)
72 sider, 79,00 kr.

Vort tidligere bestyrelsesmedlem, Villy Klit Johansen, har i denne bog taget en del brændende spørgsmål op. På en upolemisk måde får han behandlet tidens brændende spørgsmål. I erkendelse af, at vi lever i en tid, der på den ene side er præget af ateisme og på den anden side af religiøs interesse og søgen, viser han, at når videnskaben holder sig inden for sine grænser, kan den hverken bevise, at der er en gud – eller, at der ikke er nogen gud. Ateismen mangler ”en tilværelsesforklaring, der matcher tilværelsen, stor og underfuld, som den jo er.”

I afsnittet om ”Evangeliets forhold til og forskellighed fra religion”, knytter forfatteren til ved Grundtvigs kendte ord ”Menneske først og kristen så/ det er et hovedstykke,/ kristendom vi for intet få,/det er den pure lykke.” Menneskets stræben efter at overvinde tilværelsens meningsløshed og døden, er forgæves; men som kristne er vi forløst ved ordet om Guds frelsende kærlighed i Kristus.

I vor tid er bogens afsnit om ”Islam og Evangeliet” særdeles aktuelt. Og Villy Klit-Johansen skriver dygtigt og samtidigt forståeligt om forholdet mellem Islam og Evangeliet.

Et afsnit om ”Dåben og Evangeliet” har tidligere været offentliggjort i Præsteforeningens Blad. Takket være Grundtvig har vi bevaret den gamle kirkes og også reformationens dåbsritual med tilspørgsel, forsagelse og tro. Dette afsnit om ”Dåben og Evangeliet” er velskrevet og særdeles nyttigt at læse.

Endelig rummer bogen et godt afsnit om ”Folkeligheden og evangeliet”. Forfatteren nævner, hvordan man i sporene af den franske revolution har talt meget om ”menneskeheden”, mens Det nye Testamente hellere taler om ”folkeslagene”, hvis særpræg ikke udviskes, men helliges, når et folk antager den kristne tro. Også dette afsnit er ret så aktuelt.

Hermed anbefales bogen på det bedste.
Hans Olav Okkels