Med flaget på halv

24/09 2013

Mette Marklund:
MED FLAGET PÅ HALV
– at være i sorg
Unitas Forlag 2012
77 sider, 129,00 kr.

På en særdeles virkelighedsnær måde sætter forfatteren, der er læge, ord på de følelser og reaktioner, der præger situationen, når man har mistet en nærtstående. Da er verden blevet en anden, men alligevel fortsætter livet – med den tomme plads.

Det slås – lidt i forbifarten – fast, at den kristne tro er en trøst midt i sorgen, men også at det kristne håb kan formuleres sådan, at det føles, som om der sættes spørgsmålstegn ved at sørge over at have mistet. Her savnes der en positiv udfoldelse af håbet og dets betydning.