Lutheranerne på heden

24/09 2013

Flemming Kofod-Svendsen:
LUTHERANERNE PÅ HEDEN
Om Kristelig Lutheransk Trossamfunds historie
Kolon 2012
160 sider, 99,95 kr.

På Herning-egnen lever der stadig et lille luthersk frikirkesamfund, som oprindeligt var en lille del af egnens gudelige forsamlingsbevægelse. Det lille samfund har ikke været særligt kendt udenfor Hammerum herred, men med denne bog foreligger der nu en grundig skildring af både dets historie og dets teologiske særpræg.

Den interessante bog indeholder også en omfattende kildefortegnelse/litteraturliste og et personregister.