Livets risiko

12/12 2022

Findes der noget mere forudsigeligt end en antologi fra Indre Missions forlag, som indeholder 14 kapitler om fortabelse? Ikke desto mindre er det, hvad vi finder i Livets Risiko – Himmel og Helvede. Alligevel tror jeg de færreste vil finde indholdet forudsigeligt.

Lad mig begynde med konklusionen: Livets Risiko er både afbalanceret, lærerig og – på en bagvendt måde – opmuntrende. Forfatterne belyser fra forskellige vinkler, hvordan fortabelse er forstået og behandlet og bør forstås, og veksler dermed mellem det deskriptive og normative og inviterer læseren til at tænke med.

Ikke sådan forstået, at der er vaklen, når det kommer til, hvorvidt fortabelsens mulighed er en nødvendig del af den kristne lære. Sprint Aagaard Korsholm skriver om kristendommens forståelse og varedeklarerer: ”Jeg refererer til ’klassisk kristendom’, der bygger på den opfattelse, forfatterne til Bibelen havde, og på den forståelse, som alle vores grundlæggende trosbekendelser i den danske folkekirke også blev affattet i.”

Klassisk kristendom indebærer altså en tro på en dobbelt udgang, og det er bogens tone og anledning. Det betyder imidlertid ikke, at fortabelsen dyrkes eller behandles uden anfægtelse. Tværtimod er det måske bogens allerfineste træk, at der er en gennemgående anfægtelse til stede. Jan Holm Mortensen skriver i et konkluderende punkt på bogens sidste side: ”Den, der ikke selv mærker det ubærlige ved fortabelsens mulighed, bør ikke forkynde den.” Og i det lys kan redaktørerne være tilfredse med valget af skribenter.

Om vi kalder det helvede, fortabelse eller hvilken som helst eufemisme vi nu kan komme op med, ændrer det ikke ved modviljen mod og sorgen over den bagvedliggende virkelighed. Om det skriver Mortensen: ”Det at brænde for alles frelse og inderligt håbe på det, er selvfølgelig ikke på nogen måde i modstrid med hverken bibel eller bekendelse. Det banker i takt med Guds eget hjerte og vilje.”

Ønsker vi at være tro mod kristendommen, er der desværre bare ingen vej udenom. Det påvises, hvordan både det Gamle Testamente, det Nye Testamente, de apostolske fædre, oldkirkens altovervejende majoritet, Luther, Grundtvig og Kierkegaard taler utvetydigt om en dobbelt udgang. Derudover bliver det tydeligt, hvor meget der er på spil. Hans-Ole Bækgaard skriver: ”…men får betydning for helt grundlæggende forhold i den kristne tro såsom gudsopfattelse, menneskesyn, kærlighed, synd, forsoning, retfærdiggørelse, tro, dåb, nåde osv.” Da hver forfatter har måttet begrænse sig, bliver der videreformidlet en hel del kildemateriale, som læseren selv må slå efter for at sikre sig rigtigheden i, men jeg vil alligevel gå så langt som til at sige, at bogen i sin helhed er overbevisende og lødig.

Ud over det strengt dogmatiske er der flere tankevækkende og øjenåbnende pointer at hente. F.eks. beretter Steen Skovsgaard om hjemmesider med kristent indhold, hvor der kun sjældent er sat ord på fortabelsen, mens frelsen forkyndes i maleriske vendinger. Det passer meget godt til den fornemmelse, jeg har fået af at lytte til kristen forkyndelse de senere år, hvor der (Gud ske lov!) forkyndes radikalt om frelsens altomfattende betydning, men hvor der sjældent sættes ord på alternativet. Livets Risiko, tror jeg, kan være med til at give fornyet frimodighed til at nævne fortabelsens mulighed, men netop i lyset af Guds barmhjertighed, nåde og retfærdighed.

Livets Risiko
Red.: Jørgen Sejergaard, Henrik Højlund og Hans-Ole Bækgaard
Lohse 2022;
Pris: 249,95,-

 
Hermed anbefalet.

Søren Aalbæk Rønn
cand.theol., KFS-sekretær, Esbjerg