Langs levende vande

26/03 2022

Bogen består af en række artikler om dåben. Den er redigeret af Tine Illum, der er
sognepræst i Sdr. Bjert. Hendes baggrund er – udover tjenesten som sognepræst – at hun
har været aktiv i debatten om dåbsritualet og også har været medlem af den faggruppe, som
biskopperne nedsatte i 2016 til at diskutere dåb og nadver. Bidragyderne til bogen er
forskellige fageksperter fra både ind- og udland, der deler ud af reflektioner og erfaringer.

Professor Anders-Christian Jacobsen har en artikel med titlen: ”Til dåb i Jerusalem”,
​hvor han fortæller om biskop Kyrils teologi og praksis i 300-tallet. Og professor Peter Lodberg
ar bidraget med en artikel om ”Dåbens teologi og praksis. Fra Paulus til nye perspektiver”.
Det er en kort gennemgang af dåbsteologien og dens praksis fra NT til i dag.

Men de fleste artikler behandler de spørgsmål, der drøftes i dag omkring Folkekirkens dåbspraksis, og dermed må selvfølgelig også dåbsteologien behandles. Tine Illum citerer i artiklen ”I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” professor Niels Henrik Gregersen for dette udsagn: ”I dåben bliver vi det Guds barn, vi allerede er” (s. 72). Kan vi blive noget, vi allerede er? Det understreges i flere artikler, at der sker noget stort og afgørende i dåben, men det er uklart, hvad det er. ”Det skal være tydeligt, at mennesker er en del
af fællesskabet i Gud, og at man aldrig kan havne uden for dette fællesskab” (s. 94). Men hvad betyder det?
Der mangler en redegørelse for at være Guds barn uden dåb og Guds barn gennem dåb.

Dr. theol. Kirsten Nielsen og organist Martin Hornstrup gennemgår i en artikel tre nyere dåbssalmer. Her behandles både teologien og melodiernes kvalitet. Det er især dåbspraksis, der er i fokus. Og her når bidragyderne ganske langt omkring i de spørgsmål, vi som menighed og ansatte må arbejde med. Hvordan skal dåbsliturgien være? Hvor skal dåben placeres i gudstjenesten? Hvordan inddrages menigheden i dåbshandlingen? Hvordan føler en dåbsfamilie og deres gæster sig sete og taget alvorligt i gudstjenesten? Skal der være hel eller forkortet tilspørgsel ved døbefonten? Og flere andre spørgsmål. Jeg savner en overvejelse af den forlegenhed, der ofte ses i dåbsfølget, når der opfordres til, at alle skal sige med på trosbekendelsen i forbindelse med dåben.

Til slut i bogen er der dels forslag til nogle workshops, hvor spørgsmålene kan behandles i større eller mindre grupper. Denne del er i høj grad inspireret af tilsvarende arbejde i Lund stift. Dels er der overvejelser om og forslag til tegnhandlinger, der kan understøtte dåbens betydning, og dette fører frem til forslag til ”seks liturgier med tegnhandlinger”. De svarer i nogen grad til det, der andre steder kaldes meditationsgudstjenester.

Bogen kaldes en brugsbog, der ikke nødvendigvis skal læses fra ende til anden. Den henvender sig bredt til
præster, medarbejdere og menighedsråd. Bogen kan anbefales til både overvejelse og modsigelse.

Langs levende vande
Dåben som handling og livsfundament.
Forfatter: Tine Illum, red.
Forlag: Eksistensen 2021
212 sider, 229,95 kr.

Anmeldelse: Jørgen Bækgaard Thomsen