Kristus og hans kirke

23/09 2013

Benedikt XVI:
KRISTUS OG HANS KIRKE
bygget med apostlene som fundament
Eget Forlag. Udgivet i kommission hos Katolsk Forlag 2011
126 sider, 95,00 kr.

Bogen består af 31 katekeser, som pave Benedikt holdt i 2006 og 2007 ved sine offentlige onsdagsaudienser.

Med udgangspunkt i apostlene forklarer han, hvad der er kirkens fundament og altså den kristne tros indhold og praksis. Undervejs gennem den letforståelige redegørelse kan man glæde sig over centrale og vigtige formuleringer – bl.a. om den kristne kærlighedsforståelse.

Udgangspunktet er Kristi nærvær i kirken. Der er «Herren til enhver tid samtidig». Det har følger: «Den hellige skrift er ikke noget, der hører fortiden til. Herren taler ikke i fortiden, han taler i nutiden, han taler nu med os, han skænker os lys, han viser os livets vej. Han skænker os fællesskab og forbereder og åbner os på den måde til freden».