Halvtreds års forskning på dåse… !!

08/11 2021

Nicolai Winther Nielsen, der er professor i Gammel Testamente ved Dansk Bibelinstitut, har begået denne bog. Han kalder den selv i forordet for ”halvtreds års forskning på dåse”, dog med et tilføjet spørgsmålstegn.

Men bogen bygger tydeligvis på et langt arbejdslivs forskning og undervisning i Gammel Testamente. Og på kærlighed til Bibelen og Bibelens Gud. Forfatteren understreger, at Gammel Testamente udgør ca. 78 % af den samlede Bibel, og at GT var Jesu og apostlenes hellige skrift. Både Jesus selv og hans apostle tolkede Jesu ord og gerninger i lyset af GT. Derfor er GT stadig vigtig som uopgivelig del af vores hellige skrift.

Forfatteren giver en ganske kort indledning til og oversigt over Gammel Testamente. Men det, der fylder bogen, er oversigt og læseguide til hvert enkelt af GT’s 39 skrifter.

Til de fleste bøger er der en kort indledning med beskrivelse af strukturen, derefter oplysninger om forfatteren og den historiske kontekst, og endelig en beskrivelse af kernebudskabet og forbindelsen til Ny Testamente.

Derpå gives der for hver bog et overblik over op imod 20 kapitler (hvis bogen er så lang), hvor essentielle elementer i teksten forklares. Disse kapitler deles dog igen i mindre afsnit, oftest på 2-6 kapitler. 
Målet med guiden er både at skabe overblik og fremhæve vigtige pointer i de enkelte skrifter og at udpege større bibelske sammenhænge.

Det er tydeligt, at bogen skal være en hjælp til ”teologi- og religionsstuderende” (forordet), men den kan varmt anbefales til alle, som brænder efter guidning til læsning af Gammel Testamente. Der refereres kun sporadisk til kritiske teorier. Men det sker dog på væsentlige steder. Fx nævnes det, at mange forskere afviser dateringen af Esajas’ bog til tiden op til 701 f.Kr. af især tre grunde, som forfatteren ganske kort diskuterer.

Sidst i bogen, og til dels i noterne bag i bogen, er der en bibliografi, hvor der til indledningen og derpå til hvert af GT’s skrifter henvises til en ganske betydelig række af videnskabelige og populærvidenskabelige bøger. Her kan både studerende, præster og lægfolk finde inspiration til videre læsning.

Et imponerende arbejde, der varmt kan anbefales til alle, som ønsker at læse og opbygges af Gammel Testamente.

Læseguide til Gammel Testamente
Nicolai Winther Nielsen
Kolon forlag

200 sider, pris: 199,95 kr.

Jørgen Bækgaard Thomsen