Gud – trinitetsmaskinen

24/09 2013

Hein Heinsen:
GUD – trinitetsmaskinen
Gyldendal 2010
252 sider, 200,00 kr.

Teologen og billedhuggeren Hein Heinsen har tilegnet folket og folkekirken denne bog, som han kalder for en huspostil, en katekismus og en protestantismens kulturhistorie. Og da han netop er billedhugger, betragter han i øvrigt mest bogen som en skulptur.

Det er da også en bog, hvor både dens form og indhold, der består af tekster, billeder og farver, skaber helheden – treenigheden.
Det er netop en bog om treenigheden – dette centrale billede af Gud. Det betyder, at Gud er en Gud, der er i bevægelse, og som dermed bevæger menneskene. Treenighedens dynamik betyder, at Gud fornyr sig selv i dynamisk samspil med sin skabning og dermed kommer til syne i verden.

Bogen er ikke nogen dogmatik, og den giver ikke nogen forklaring af treenighedsdogmet.

Den er i stedet optaget af dynamikken – af relationen mellem treenighedens personer.