Fri og forankret – Katekismen som ankerfeste for troen og sjelesorgen

12/02 2022

Hvad er det første, du tænker på, når du hører navnet Martin Luther?
En del vil tænke reformator, rebel, Guds mand, teolog. Det er dog ikke så mange, der vil tænke på Martin Luther som en sjælesørger. Han var ofte spids i sine kommentarer, og han var ikke bange for at angribe sine modstandere med voldsomme beskrivelser. Sjaastad viser dog, at dette kun er overfladen, for hvis man dykker ned i hans tekster, finder man en sjælesørgerisk og pædagogisk forfatter, der har hjulpet mennesker i åndelige kriser i 500 år.

Den lille katekismus har i næsten alle disse år været allemandseje i alle lutherske hjem. For mange kostede det for meget at købe en Bibel, men katekismen og senere Pontoppidans udlæggelse af den har været dogmatikken for lægfolk i 500 år. Her har man hentet trøst og opbyggelse for sin sjæl, her har man fundet inspiration til at oplære sine børn i den kristne forsagelse og tro.

Når der går nogle generationer, forandrer sproget sig. I Norge fik man i 2012 en ny oversættelse af Den norske kirkes bekendelsesskrifter. Men sommetider har man brug for noget mere end en ny
oversættelse. Fri og forankret er et godt værktøj til samtale og til dels nytænkende måde at bruge katekismen på. Historisk set har man gerne brugt Luthersk katekismus som en trosoplæring i hjemmet. Nu viser Sjaastad, hvordan man kan bruge den i sjælesorgen.

For både Sjaastad og Luther er det vigtigt at vægtlægge lovens tre brug. Loven skal være en samfundsordning, loven skal vise os, at vi er syndere, og sidst, men ikke mindst, loven skal føre til en erkendelse af at vi har brug for Kristus. Det er først og fremmest i sidste brug at sjælesorgen kommer os til hjælp. Her er der en trøst i, hvad Kristus har gjort og som jeg skal slippe at stræbe forgæves efter.

De ti bud, hvordan kan de være sjælesørgeriske? Pointe er ikke nødvendigvis at fortælle konfidenten (den der opsøger sjælesorg), at vedkommende er en synder. Selv om en god sjælesørger holder fast ved nogle bibelske sandheder. Man er ikke en god sjælesørger om man piller ved de ordninger Gud har for ægteskabet. Så bedrager man konfidenten og måske også sig selv. Hvis man kommer til erkendelsen, at man har svært ved at leve op til det første bud, hvordan finder man så trøst i at høre at man ikke skal have andre guder? Her er det sjælesørgerens opgave at vise hvad budene faktisk siger. Du skal ikke have andre guder end Gud fordi Gud er den eneste Gud. Gud er den eneste som kan give håb, trøst og evigt liv.

Sådan går Sjaastad gennem hele katekismen og viser, hvordan Luthers forklaring til de ti bud, trosbekendelsen og fadervor kan bruges i sjælesorgen og han viser hvordan disse tekster hænger sammen. Bogen er så god at man ville håbe at nogen havde tid til at oversætte den til dansk, det fortjener den!

”Fri og forankret – Katekismen som ankerfeste for troen og sjelesorgen”
Forfatter: lektor emeritus Egil Sjaastad
Antal sider: 285
Forlag: Lunde Forlag
Udgivelsesår: 2021

Thomas Forum Lollike