En tidssvarende trosbekendelse?

22/01 2014


Af pastor Svend Erik Larsen

Af og til bliver et ønske om en ny og tidssvarende trosbekendelse luftet. Det problematiske her er, at det ikke kun drejer sig om en sproglig a´jourføring. Nej , – det er sandelig indholdet, man ønsker ændret eller a´jourført! Indholdet strider nemlig – i det mindste delvis – imod det, man mener, er sund fornuft. Derfor kan man ikke tage den nuværende formulering alvorligt – og da slet ikke bogstaveligt. Det ville være uærligt, når den rummer ting, som intet fornuftigt menneske kan tage alvorligt i dag! Trosbekendelsen må simpelthen ændres! Den er jo også fra en helt anden tid end vores! En ændring er derfor nødvendig af hensyn til kirkens nutid og fremtid! Siger nogle!

Hvad er det så, der strider mod fornuften – og efter denne tankegang endda imod den kristne tros centrale indhold?

Jo, – først er der forsagelsen af Djævelen. Den giver jo ingen mening! Vel er der noget, der er ondt! Derfor giver det mening at ville bekæmpe ”det onde”. Men ikke ”den onde”! Eller en djævel!

Det giver heller ingen mening at tale om en Gud, der skaber og opretholder det skabte. Eller om skabelse overhovedet! Og jomfrufødsel, opstandelse, himmelfart, dommedag og kødets opstandelse kan intet fornuftigt og tænkende menneske forbinde noget med i dag!

Vel er det rigtigt, at trosbekendelsen har adskillige århundreder på bagen, men ikke desto mindre er indholdet ikke tilfældige og udskiftelige formuleringer. Trosbekendelsen blev nemlig til som en sammenfatning af den kristne tros centrale indhold, som den i øvrigt findes i Bibelen. Derfor ville en ændring af trosbekendelsen til noget tidssvarende faktisk være ensbetydende med en ændring af den kristne tro. Ja, der ville være tale om en anden religion!

Nej, – hvis kirken skal have en meningsfuld nutid og en fremtid, må vi holde fast ved Bibelen og bekendelsen!