Eksorcisme

24/09 2013

Jeremy Davies:
EKSORCISME
i Den hellige Skrift og i Kirkens praksis
Katolsk Forlag 2010
48 sider, 50,00 kr.

For ikke så mange år siden stillede mange – også mennesker, der regnede sig for kristne – sig tvivlende over for, om Djævelen og onde åndsmagter overhovedet fandtes, og om besættelse kunne være en virkelighed. Derfor beskæftigede man sig da heller ikke med eksorcisme – uddrivelse af onde ånder. Det har ændret sig, selv om mange stadig sætter spørgsmålstegn ved, om Djævelen er en virkelighed.

I denne lille bog slås det som udgangspunkt fast, at Kristus endegyldigt besejrede Djævelen på korset. Derfor er vi ikke i dag magtesløse over for dæmoniske angreb og egentlige besættelser. Som en frugt af Kristi sejr er befrielse mulig!