Det rummelige missionshus

24/09 2013

Søren Juul Skovenborg:
DET RUMMELIGE MISSIONSHUS
Fællesskab der favner
Lohses Forlag 2011
83 sider, uddeles gratis

Forfatteren, der er indremissionær, ønsker med bogen her at slå et slag for, at missionshuset – men også andre kristne fællesskaber og menigheder – bliver rummelige, favnende fællesskaber.

Rummeligheden betyder, at der skal være plads til forskellighed. Et fællesskab er således ikke et meningsfællesskab, men et trosfællesskab. Det betyder naturligvis ikke accept af, at ret lære er ligegyldig!

Der er megen stof til eftertanke i den lille, velskrevne bog!