Den glemte skat

24/09 2013

Boris Salo:
DEN GLEMTE SKAT
På opdagelse i den lutherske spiritualitet
Boedal 2008
176 sider, 169,95 kr.

Forfatteren, som er præst i Finland, slår i denne lille, men indholdsrige bog et slag for brug af det centrale katekismus-stof. Han peger på, at katekismen ikke kun indeholder lærestof, men indholdet skal snarere ses som livsmateriale – noget at leve i og af som kristen. Katekismen er altså i grunden en håndbog i det åndelige liv og hverdagslivet. Derfor skal den først og fremmest tilegnes gennem meditation over de 10 bud, trosbekendelsen og Fadervor. Bogen giver da også god vejledning i, hvordan man gør! Brug den!