Ægteskab & grænser

24/09 2013

Dr. Henry Cloud & Dr. John Townsend:
ÆGTESKAB & GRÆNSER
Forlaget Scandinavia 2011
331 sider 199,00 kr.

Formålet med bogen er at give redskaber til at løse problemer i ægteskabet, før de opstår! Her er ”grænser” et vigtigt begreb. Den enkelte person må kende sine egne grænser for at kunne øve selvkontrol og i øvrigt definere sig selv som den, man er. Grænser er altså ikke noget, man sætter for ægtefællen. Derimod er man forpligtet til at respektere dennes grænser. Der er med andre ord et krav om gensidig respekt.

Sprogligt er oversættelsen i øvrigt ikke helt vellykket. Og så er det for undertegnede et irritationsmoment, at alle bibelcitater er fra ‘Bibelen på hverdagsdansk’ og ikke fra den autoriserede bibeloversættelse. Det begrænser efter min opfattelse målgruppen til de mere indforståede.